Meny Stäng

Grunden till att nå din inre balans

Du kan förändra vad du vill

Det är bara du som kan göra det!

Det finns ingenting som säger att du måste följa med strömmen och begränsa dig själv med rädslor och oro, istället kan du välja att hantera ditt liv med klokhet och med massor av kärlek till dig själv. Vilket tror du att du mår bäst av?

En förutsättning för att kunna välja annorlunda är att du tillåter dig att välja det som känns rätt för Dig, och att du litar på dina beslut. För att kunna göra det behöver du stora mängder av kärlek till dig själv. Du kanske redan har koll på detta, men läs vidare ändå...

Olika tecken på brist på kärlek till dig själv

Hur ser du på Dig själv? Är du nöjd med dig själv? Är du självkritisk? Kan du enkelt säga att "Jag älskar mig själv! Jag är värd att må bra!"

Hur känns det inom dig när du tänker eller säger dessa ord? 

Känns det bra, lugnt och skönt eller tungt, falskt och svårt? Vet om att ju svårare du har för att säga eller ens tänka dessa ord, desto viktigare är det ATT du gör det.

Du kommer att leva med dig själv för hela resten av ditt liv - det är tid för dig att börja ha en riktigt bra relation med dig själv.

Vad har din kärlek till dig själv att göra med din inre balans?

All förändring kräver arbete; detta steg är det enklaste och samtidigt det svåraste du har att arbeta med. Din kärlek till Dig själv är grunden för all personlig utveckling och för att du ska kunna finna din inre balans.

Välj Dig och öka din kärlek till dig själv!

När du kan älska dig själv får du tillgång till speciella verktyg som hjälper dig att hantera livet på ett annat sätt.  Bland annat så ökar ditt självförtroende och din självkänsla på ett djupare plan.

Det krävs mycket kärlek till dig själv för att börja skapa de förändringar som behövs. Du behöver tillåta dig att förändras och du behöver tillåta dig att ta mer plats.

För att du ska kunna tillåta dig detta, måste du ha mycket kärlek till dig själv – annars kommer du aldrig att göra det.

Behöver du öka din kärlek till dig själv?

Ja, det behöver du, om något av följande påståenden stämmer in på dig…

Jag känner mig otillräcklig.

Tilliten och tron på mig själv är låg.

Det finns en rädsla i mig för att göra fel.

Andras bekräftelse behövs för att jag ska känna att jag duger.

Min kropp är jag aldrig eller sällan nöjd med.

Listan kan göras hur lång som helst, men jag tror att du förstår hur jag menar.

Se videon

… om hur du kan finna din inre kompass och hur du kan öka din kärlek till dig själv.

Dina utmaningar