Meny Stäng

Vi erbjuder olika behandlingar för kropp och själ

allt beroende på klientens individuella behov. Metoden vi använder är Helhetshealing som är en kraftfull och effektiv behandlingsteknik för kropp och själ, som har hjälpt 10 000-tals klienter till välmående och bättre hälsa.

Övriga behandlingsmetoder som vi använder är regressioner, kanalisering eller medial rådgivning, djurkommunikation och djurhealing.

Vi finns på många orter runt om i Sverige och kanske även på en ort nära dig.

Hitta din terapeut HÄR


Helhetshealing

Vi arbetar med alla nivåer av Healing, vår healingteknik är Helhetshealing.

Blockeringar i kroppen stoppar energiflödet, ju färre blockeringar desto bättre energiflöde och ökat välmående.

Denna behandlingsform är djupverkande och påverkar både kropp och själ.

Blockeringar i människans kropp är det vi upplever som problem, antingen fysiskt eller psykiskt. I en behandling tar vi bort de blockeringar som går och får igång klientens egen läkningsprocess och energiflöde.

Varje behandling startar med samtal och rådgivning där vi på olika sätt hjälper klienten se sambanden mellan fysiskt och själsligt mående, och lär ut hur de kan göra istället. Detta är ofta en viktig del i vårt arbete.

En behandling tar 1 – 1½ timme.
Hitta din Helhetsterapeut här


Kanalisering

Att få kontakt med andra sidan och med guider och vägledare, kan vara en stor hjälp.

Många av våra Helhetsterapeuter hjälper dig gärna med en Kanalisering och medial rådgivning.
Hitta din Helhetsterapeut här


Regression

Här hjälper vi klienten att gå tillbaka till händelser som klientens själ vill visa, det kan vara från barndomen eller från tidigare liv.

Vi utför endast regressioner i terapeutiskt syfte, det vill säga, när vi tror att klientens mående beror på låsta händelser från förr som vi inte har kommit åt på annat sätt.

Vi arbetar inte med hypnos.

En regression tar 1-3 timmar.
Hitta din Helhetsterapeut här


Djurkommunikation och Djurhealing

Vi kan hjälpa många djur till ett bättre mående genom att kombinera djurkommunikation och healing. Denna form av behandling är inriktad på djurets helhetsbild och dess själsliga och fysiska mående.
Behandlingen tar ca 1 timme och inleds med kommunikation.

Som djurägare ska du vara med under behandlingen och kanske passa på att ställa frågor både till kommunikatören och till ditt djur.

Tänk på att vår behandling aldrig får ersätta kontakt med veterinär om det behövs, däremot går det väldigt bra att kombinera.
Hitta din Djurkommunikatör här