Meny Stäng

Hjärtmedvetande och Högre Medvetande, det är samma sak

En högre medvetenhet innebär att du kan nå högre nivåer av kunskap som kommer inifrån dig själv, närmare bestämt från ditt hjärta.

För att du ska kunna nå de högre nivåerna av kunskap behöver din Merkaba bli aktiverad.

Det ger kunskap, insikt och förståelse för alla nivåer som finns inom dig och utanför. Det är en förståelse för hur allt hänger ihop och påverkar varandra på djupet och på ytan, förmågan att se de små detaljerna utan att förlora helheten.

Allt har en mening och en anledning, och vi är alla lika viktiga i alla sammanhang. När vårt medvetande expanderar, ökar även den mänskliga intelligensen och nya delar av hjärnan aktiveras.

Vissa människor använder sina nya kunskaper för forskning eller utveckling av ny teknik, andra använder det intuitivt till att utforska mer inom sig själva och att hjälpa och stödja andra. 

Våra kurser i Högre Medvetande


Aktivera din Merkaba i Högre Medvetande Del I och Del II

Inre kunskap och högre medvetande – är det samma sak?

Det är samma sak på sätt och vis. Du kan inte nå de högre nivåerna av ditt medvetande om du inte går via ditt hjärta, dina ljuskroppar och din inre kunskap. Det hänger ihop. Det är därför jag håller Högre Medvetande del I och del II under samma helg.

Din inre kunskap, andlig utveckling och ett högre medvetande

Din inre kunskap finns i ditt hjärta, det är också härifrån som du fördjupar din andliga utveckling och når högre nivåer av medvetande. Här kan du nå all kunskap om Dig, och du kan få reda på allt om allt du någonsin varit med om, både i detta liv och i tidigare liv.

Aktivera din Merkaba

Aktivera din Merkaba

Din Merkaba är en del av din ljuskropp som varit inaktiv i mer än 26 000 år. Vi lever nu i den tid där vi åter kan aktivera den – en gång för hela resten av din tid. Att aktivera din Merkaba är också en förutsättning för att kunna nå högre nivåer av medvetande och kunskap.

Om du är seriös med din önskan att nå ett Högre Medvetande, bör du aktivera din Merkaba. Det är det enklaste sättet att komma förbi de kunskapsspärrar som finns inbyggda i människans sinne.

Hur har andra upplevt kursen?

Jag ställde frågan till några av de tidigare deltagarna och fick snabbt in många fina svar. Här kan du läsa en del av dem:

”En helg som fick mig att känna mig hel.”
 
”Att aktivera min Merkaba var det viktigaste steget jag har tagit i min personliga utveckling, efter den helgen är det mycket som har blivit bättre.”
 
”Kanske den helgen jag minns mest av alla kurser jag gått!”
 
”Minns tyvärr inte några detaljer, bara att det var så ”stort” och annorlunda… något nytt eller kanske något gammalt och bekant.”
 
”Kunskaperna jag har fått ger mig en djupare förståelse för mig själv och allt och alla i min omgivning. Jag vet att det finns så mycket mer att lära, så många fler nivåer. Älskar dessa kurser. De drar mig framåt.”​​​​​​​
 
”Känslan av att ha kommit hem och att vara mer närvarande i allt omkring mig och i mig själv. Jag kände mig centrerad, stark, trygg, kärleksfull och vacker. Jag kände att jag kan hantera livet, oavsett vad som kommer i min väg. Den bästa investeringen jag gjort i min personliga utveckling och för mig själv.”
 
”Jag minns att det var så ”stort” och bekant på något sätt. Jag älskar också dessa kurser, de är de viktigaste för min utveckling och därmed även mitt arbete i livet.”
 
”Jag var inte beredd på hur den kursen skulle göra sådan skillnad i mitt liv. Att den är grunden till att jag håller mig i balans och med det kan göra ett bra jobb både för mig själv i min personliga utveckling och sedan kunna hjälpa klienter, är fantastiskt.
HM-kurserna har blivit en viktig del för min personliga utveckling och förmåga att hålla mig i balans när livet svajar.”
 
”Det var en otrolig känsla: dels att jag kom hem, dels tacksamheten att få vara en del av allt detta.
Få möjligheten att utvecklas personligen och att ge det vidare till mina klienter.”
 
”Jag behövde fnula lite på den här för att hitta orden att beskriva, men det är ändå så svårfångat. Det sker förändringar på så många nivåer i de här kurserna. För mig har varje nivå av högre medvetande gjort att jag känt mig mer hel i mig själv. Jag har återfått delar av mig som jag inte ens visste att jag saknade.
Några saker jag minns efter första kursen är att naturen blev så oerhört mycket vackrare. Den hade ett djup i sig, mer färgstark och klarare än jag upplevt den tidigare. Som om jag tidigare haft ett filter framför mina ögon som lyfts bort. Jag fick också en stark emotionell reaktion som jag efteråt förstod handlade om insikten att på djupet förstå att det finns ingen separation, vi ÄR alla ett.
 
Högre Medvetande-kurserna är de kurser som utan tvekan haft störst betydelse för min personliga utveckling, på alla plan. En wow-kurs helt enkelt! ”

Kursen är under en helg, lördag – söndag 10-17. Varmt välkommen att vara med du också.
Pris: 2800:-
Lärare: Susanne Jönsson
Hitta din kurs HÄR


Högre Medvetande Del III och IV

Nu är det tid att fullt ut aktivera din Omegasfär och att fördjupa kontakten med din inre kunskap. Här arbetar vi med en helt ny nivå av medvetande, en ny nivå som blivit tillgänglig på Jorden så sent som 2015 och 2017. Denna nivå av utbildning är endast till för dem som verkligen vill nå en högre förståelse för sitt medvetande och utveckla sin kunskap på ett djupare plan.

Nya nivåer av ljuskroppen aktiveras och eleverna lär sig använda sin ljuskropp medvetet.
Detta gör du för din egen skull, men i takt med att ditt medvetande expanderar, så hjälper du fler att lättare nå nästa nivå av sitt medvetande.

Detta är en dubbelkurs, d.v.s. du får två nivåer på samma kurs. Dessa var tidigare två separata kurser.
Pris: 3500:-
Lärare: Susanne Jönsson
Hitta din kurs HÄR


Högre Medvetande Del V och VI

Världarna möts, i denna kurs kommer du att lära dig expandera ditt medvetande till nya nivåer och du kommer i direktkontakt med din skapelseprocess som blir starkare och snabbare. I ditt hjärtas första rum finner du alla kunskap om Dig och om din egen historia, här har du arbetet länge. I HM VI är det tid för dig att få tillträde till Kunskapens Kammare, här får du tillgång till kunskap från hela universum att utforska.

Du får möjlighet att nå nya nivåer i medvetandet och du lär dig hantera din inre kunskap på ett djupare plan.

Detta gör du för din egen skull, men i takt med att ditt medvetande expanderar, så hjälper du fler att lättare nå nästa nivå av sitt medvetande.
Detta är en dubbelkurs, d.v.s. du får två nivåer på samma kurs. Dessa var tidigare två separata kurser.
Pris: 3500:-
Lärare: Susanne Jönsson
Hitta din kurs HÄR


Högre Medvetande Del VII: Att leva din kunskap

Att nå den 7:e nivån av medvetande är stort och än så länge ganska unikt. Här tar vi nya steg mot ett enhetsmedvetande, och vi fördjupar den kunskap som behövs för att kunna nå denna nivå. Du får nya verktyg och hjälpmedel för att kunna använda din kunskap varje dag, för att gå bortom polariteten och stanna kvar i ett enhetsmedvetande även i din vardag.

Pris: 2800:-
Lärare: Susanne Jönsson
Hitta din kurs HÄR


Högre Medvetande Del VIII: Balans mellan det maskulina och det feminina

Den 8:e nivån av medvetande handlar om att få in mer av den maskulina energin i medvetande arbetet. Det handlar givetvis inte om kön, utan det handlar om att medvetandegöra och förstå skillnaden mellan den maskulina och den feminina energin. Vi lär oss hur vi arbetar med de olika energierna, därmed expanderar i medvetande när vi använder dem båda medvetet och i balans.

Pris: 2800:-
Lärare: Susanne Jönsson
Hitta din kurs HÄR


Högre Medvetande Del IX (9): En helt ny nivå av medvetande

Den 9:e nivån av medvetande är ny på Jorden, och här expanderar vi vårt medvetande på en unik nivå. Du gör detta arbete för din egen skull, men givetvis även för det kollektiva medvetandets skull. Ju fler vi är som hjälper till att höja det kollektiva medvetandet, desto fortare går hela processen. Högre Medvetande 9 ställer krav på oss, den vill att vi ska leva vår kunskap och var dem vi är på alla plan.

Pris: 2800:-
Lärare: Susanne Jönsson
Hitta din kurs HÄR