Meny Stäng

Soul & Heart Journey’s Alternativa uppslagsverk

Välkommen till vårt lilla uppslagsverk.

Här kan du hitta kortare förklaringar till en del av de ord eller benämningar som används inom alternativa behandlingsmetoder eller utbildningar. 

Tack för ditt intresse
Soul & Heart Journey School


 Affirmation

En affirmation är ord som du upprepar i syfte att skapa en ny sanning inom dig. Vi använder affirmationer för att läka och öka kärleken till oss själva. Den mest effektiva affirmationen du kan säga är:
”Jag älskar mig själv! Jag är värd att må bra!”


 Alternativ medicin

Alternativmedicin är det samlade uttrycket för behandlingsmetoder som inte ingår i den traditionella medicinen. Exempel på alternativa behandlingsmetoder är: Homeopatmedicin, Ayurvedisk medicin, Healing, Blomstermedicin, Kinesisk medicin, Akupunktur.


Analys

Analys är ”en noggrann undersökning av något att lära sig om dess delar, vad de gör och hur de är relaterade till varandra”.


Aura

Ett energifält runt den fysiska kroppen.


Aurabalansering

Ett sätt att skapa en balans i en aura som är blek, obalanserad och påvisar blockeringar.


Auratransformation

Det finns de som funderar på att prova en auratransformation, innan du gör det läs här först

 Biofältsterapi

Vetenskapen kan idag påvisa att den mänskliga kroppen inte bara är en fysisk kropp utan också att den består av ett energifält inom och runt kroppen. De kallar detta fält ”Biofält”. Biofältet reglerar alla dina biologiska funktioner. Eventuella ändringar i biofältet kan påverka din hälsa på cell-, molekyl-, atom- och subatomnivå.


 Bioenergi


Biofeedback


Biomagnetic Energi


Biorytm


Chakra Healing, chakrabalansering

Många obalanser i kroppen kan bli hjälpta av inriktningen och balansering av de sju viktigaste chakran i kroppen (se chakran för mer information). Detta bör göras av en Helhetsterapeut eller utföras enligt tydliga instruktioner. Att balansera chakrasystemet felaktigt kan skapa fysiska och psykiska besvär.


Chakra

Chakra är sanskrit och betyder ljussnurra. De är energicentra i kroppen som motsvarar olika kroppsliga och andliga funktioner. Varje chakra har sin placering och funktion. De som kan se, ser att olika chakran har olika färg och de kan även se om det finns någon obalans i chakrasystemet. Alla chakra är lika viktiga, alla behövs och alla behöver vara i balans med varandra.

Det finns sju huvudsakliga chakran, med början från basen av ryggraden och hela vägen upp till hjässan: rot-/baschakrat (röd), magchakrat (orange), solar plexus-chakrat (gul), hjärtchakrat (grön), halschakrat (ljusblå), tredje ögat-chakrat (indigo), kronchakrat (violett eller vitt).


Distanshealing

Många healingmetoder fungerar också på avstånd. Om en kund inte kan delta i en behandling fysiskt, kan distanshealing vara ett bra alternativ. Klient och healer beslutar om en tid, klienten slappnar av, liggandes bekvämt hemma medan sessionen pågår.


Djurkommunikation

Förmågan att telepatiskt kommunicera med djur via ord, tankar, känslor och bilder.


Djurhealing

Precis som människor, kan djuren ha trauman som lagras under lång tid och som får djuret att ändra sitt beteende eller bli fysiskt sjuk. Genom kommunikation kan djuren beskriva sina problem och smärtor, för att sedan behandlas med hjälp av energihealing, alternativ- eller holistisk terapi eller traditionell veterinärbehandling .


Drömkropp, Eterisk kropp

Termen ”astral”, ”eter” eller till och med ”dröm” kropp, hänvisar till teorin att det mänskliga medvetandet kan bli helt separerat från kroppen och i denna form vara fri från de begränsningar kroppen har. Astralkroppen sägs se ut som den fysiska kroppen, med samma funktioner och kroppsdelar, men vara gjord av finare, mer eteriskt material eller till och med bestående av tankar och känslor.


Energiarbete

Allt som existerar är energi. Den fysiska kroppen består av lågfrekvent energi, vilket gör den tätare (mer fysisk). Känslor, tankar och trossystem är också energi och kommer i resonans vid olika frekvenser. Alla dessa aspekter påverkar vår hälsa och måste vara i harmoni för att vi ska må bra. Det finns olika healingtekniker där utövaren kan påverka energin för att hjälpa till att återställa harmonin och balansen i kroppen. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till; Helhetshealing, Reiki, biofälts energi healing och Qigong. Se även ”healer”, ”holistisk healing”, ”energifältshealing”.


Energifältshealing

Den fysiska kroppen är förbunden med energifält som omger och penetrerar kroppen – auran och chakran. Auran visar hur vi lever våra liv, en ”spegling” av vår emotionella, mentala, fysiska och andliga hälsa. Obalanser kan ses här, redan innan de manifesteras i den fysiska kroppen. Allt hänger ihop och måste åtgärdas för att uppnå en total läkning. Problemen hanteras genom att ta bort blockeringar och återställa flödet för att därmed öka välbefinnandet hos klienten. Se även ”energiarbete ”, ”aura”, ”chakran”.


Energikropp

Allt är energi som kommer i resonans vid olika frekvenser. Ju lägre frekvens, desto tätare energi. Vår fysiska kropp är vår energi uttryckt i sin lägsta/tätaste form, men vi har också andra ”kroppar” vid högre frekvenser – energikroppar . Dessa motsvarar vår fysiska kropp, men är – för de flesta människor – inte så tydliga i den tredimensionella värld vi lever i.


Gloria

Kronan är en del av människans ljuskropp som har varit inaktiverad under lång tid. I gamla målningar av mästare, kan kronan ibland ses avbildad som en gloria av ljus runt huvudet på upplysta och renhjärtade personer, såsom änglar och jungfru Maria. Se även ”Människans ljuskropp ”, ”Högre medvetande”, Kronan.


Entitet

En entitet är en själ som inte har en fysisk kropp.


Healing

En healer kan identifiera blockeringar i människans kropp, både i energifälten som auran och chakrasystemet såväl som i den fysiska kroppen. Dessa blockeringar kan ha sitt ursprung i en fysisk, mental, känslomässig eller andlig nivå. De är oftast sammankopplade, de påverkar varandra. Genom att ta bort blockeringarna och sedan läka och balansera klienten på samtliga nivåer får kroppens egen läkningsförmåga en större möjlighet att arbeta och därmed läks klienten på ett djupare plan.


Healing, olika metoder

Det finns olika healingtekniker som används, exempel på dem är Helhetshealing, Reiki eller Reikihealing, Änglahealing, Kristallhealing och Pranahealing.


Healer

En healer kan identifiera blockeringar i människans kropp, både i energifälten som auran och chakrasystemet såväl som i den fysiska kroppen. Dessa blockeringar kan ha sitt ursprung i en fysisk, mental, känslomässig eller andlig nivå. De är oftast sammankopplade, de påverkar varandra. Genom att ta bort blockeringarna och sedan läka och balansera klienten på samtliga nivåer får kroppens egen läkningsförmåga en större möjlighet att arbeta och därmed läks klienten på ett djupare plan.


Helhetshealing

Helhetshealing är en form av healing som behandlar hela människan till kropp, själ och ande samtidigt för att uppnå optimal hälsa. Tekniken bygger på gammal och nya kunskap som finns på jorden idag, tekniken utvecklas och förändras ständigt eftersom behoven och kraven förändras i enlighet med förändringar i jordens frekvens. Helhetshealing lärs här på Soul & Heart Journey School. Se även ”Helhetsterapeut”


Helhetsterapeut

En Helhetsterapeut är en certifierad healer i Helhetshealing och kan som sådan, behandla och hjälpa klienter med alla tekniker och metoder som lärs ut i Soul & Heart Journey School. Se även ”Helhetshealing”


Hjärtmeditation

Hjärtmeditationen är en meditationsteknik för att komma åt två specifika platser i ditt hjärta (faktiska och fysiska). Det är en av grunderna du behöver veta för att leva från hjärtat i vardagen. Den lärs ut här i Soul & Heart Journey School.


Hypnos

Hypnos är ett tillstånd då den medvetna nivån av vårt sinne passeras och vi når en djupare undermedveten nivå för att där kunna förändra, förstå eller läka oss själva. För att nå detta tillstånd på ett säkert sätt bör en erfaren hypnosterapeut leda processen samt övervaka förloppet noggrant.


Högre medvetande

Ett högre medvetande innebär att du kan nå högre nivåer av kunskap som kommer inifrån dig själv, närmare bestämt från ditt hjärta. Det är kunskap, insikt och förståelse för alla nivåer som finns inom dig och utanför. Det är en förståelse för hur allt hänger ihop och påverkar varandra på djupet och på ytan, förmågan att se de små detaljerna utan att förlora helheten. Allt har en mening och en anledning, och vi är alla lika viktiga i alla sammanhang. När vårt medvetande expanderar, ökar även den mänskliga intelligensen och nya delar av hjärnan aktiveras. Vissa människor använder sina nya kunskaper för forskning eller utveckling av ny teknik, andra använder det intuitivt till att utforska mer inom sig själva och att hjälpa och stödja andra.

Du kan komma åt högre nivåer av medvetande och därigenom uppnå mer kunskap. Genom att lära sig att leva från hjärtat och genom att aktivera delar av ljuskroppen kan du nå nya nivåer av kunskap och förståelse om dig själv och den metafysiska världen omkring dig. Se även ”medvetande”, ”merkaba”, ”människans ljuskropp ”, ”prana tub”, ”hjärtmeditation”.


Inre arbete, Inre kunskap, Inre växande

”Inre arbete” är möjligheten att använda olika sätt, verktyg och tekniker för självreflektion och självkorrigering för att förändra din relation med dig själv och med omvärlden. Begreppet ”inre arbete” är en del av många andliga traditioner och psykologiska metoder, det inkluderar användning av olika verktyg såsom meditation, drömmar, medvetet skapande och mindfulness.


Jordens frekvens

Alla levande varelser har en egen frekvens.

År 1952 kunde fysikern Winfried Otto Schumann visa matematiskt att det finns en global elektromagnetisk resonans vid cirka 8 Hertz. Elektromagnetiska vågor skapar en puls som ett hjärta som slår. (8 Hz är också frekvensen av dubbelhelixen av människans DNA!)


Kanalisering

Medialitet och kanalisering förklaras enklast som “tillgång till informationskanalen”. Det handlar om att kunna ställa in sig på denna frekvens eller kanal ungefär på samma sätt som du ställer in en radiokanal. På denna frekvens finns all information tillgänglig och det är enkelt att kontakta guider och rådgivare här. Frågor kan få svar från ett högre perspektiv och ibland blir livet lite enklare när du vet att du inte är ensam.


Kristaller

I tusentals år har forntida civilisationer använt kristaller och stenar för att läka och för att öka andra nivåer av andligt arbete och kunskap. Se Kristallhealing


Kristallhealing

Kristall healing är en teknik där utövaren använder stenar och kristaller för att balansera kroppen med hjälp av dess individuella egenskaper. I tusentals år har forntida civilisationer använt dessa stenar för att läka och för att öka andra nivåer av andligt arbete och kunskap. Tekniken kräver stor kunskap om kristaller och utövas tyvärr idag av många som inte har det, detta kan då skapa blockeringar och problem för den som får en behandling.


Kronan

Kronan är en del av människans ljuskropp som har varit inaktiverad under lång tid. I gamla målningar av mästare, kan kronan ibland ses avbildad som en gloria av ljus runt huvudet på upplysta och renhjärtade personer, såsom änglar och jungfru Maria. Se även ”människans ljuskropp ”, ”högre medvetande”.


Kunskap, Inre Kunskap

Vi bär alla all kunskap i oss, det handlar om att lära sig finna den, använda den och att lita på den. Genom att gradvis plocka fram och använda vår inre kunskap på ett vist sätt, blir vi visa. Att förena yttre kunskap med inre visdom och föra dem samman leder till andlig utveckling och till möjligheten att nå ett högre medvetande.


Livsuppgift

Alla människor har ett syfte, en anledning till att de lever på Jorden här och nu. Att veta sin livsuppgift hjälper många människor att hantera livet på ett enklare sätt. ”När vi vet var vi är på väg är det lättare att ta nästa steg”.
Läs mer ”Finn din Livsuppgift”


Ljuskropp

Människans ljuskropp är olika energifält runt den fysiska kroppen som är inaktiverade hos de flesta människor. De har varit inaktiverade under mer än 26 000 år. Varje enskild del i ljuskroppen måste aktiveras korrekt för att dess funktion ska kunna fungera. Läs mer under medlemssidorna samt i e-boken ”Aktivera Din Merkaba”.

Ljuskropparna består av:

merkeba_utan_text_600x480

  1. Sfären – till för människans energiskydd
  2. Merkaban – för att människan ska kunna nå högre nivåer av kunskap
  3. Pranatuben – för att enkelt fylla på energi
  4. Kronan – för att kunna nå fler dimensioner

Mantra

Ett mantra är ett ord som upprepas tyst i tanken under en meditation.


Medvetande

Med medvetenhet brukar menas att personen är medveten om högre nivåer av medvetande. En kunskap som kommer inifrån hjärtat. Se även Högre Medvetande


Meditation

Med meditation avses kroppslig och mental avslappning utan att somna. Oftast används någon form av hjälp för att nå detta tillstånd. Hjälpen kan vara i form av ett mantra (ord som upprepas tyst i tanken), med hjälp av andningen eller via en guidad meditation.

Det finns olika former av meditation beroende på vilken effekt som eftersträvas av meditationen.


Änglar

En ängel är en andlig varelse. De hjälper människor, ofta som budbärare från andra sidan eller som guider eller rådgivare till människor.


Detta uppslagsverk är ett pågående arbete, listan utökas efter hand